Pranayama – Andningen

Precis som ordet yoga, kan ordet prana betyda många olika saker. Prana betyder andedräkt, andning, liv, vitalitet, kondition, energi eller styrka. Det betecknar också själ, i motsats till kropp. Ordet används för det mesta i plural för att markera livgivande andetag. Ayama betyder längd, utvidgning, utsträckning eller återhållsamhet. Pranayama betecknar alltså förlängning av andningen och dess kontroll. Det är kontroll över andningens alla funktioner som 1) inandning som kallas puraka (fylla); 2) utandning som kallas rechaka (tömma) och 3) kvarhållande, att hålla andan, ett tillstånd där det varken sker in eller utandning som kallas kumbhaka. I Hatha Yoga texter används också kumbhaka i en vidare bemärkelse för att beskriva alla tre stadierna i andningen.

En kumbha är en bägare, vattenkruka, burk eller skål. En vattenkruka kan tömmas helt på luft och fyllas med vatten, eller den kan tömmas på vatten och fyllas helt med luft. På liknande sätt finns det två stadier av kumbhaka nämligen 1) när andningen blir avbruten efter fullständig inhalation (lungorna är helt fyllda med livgivande luft), och 2) när andningen blir avbruten efter full utandning (lungorna är tömda på all skadlig luft). Det första av dessa tillstånd, när man håller andan efter full inandning men före utandningen påbörjas kallas antara kumbhaka. Det andra tillståndet när man håller andan efter full utandning kallas bahya kumbhaka. Antara betyder inre eller det insida och bahya betyder yttre eller utsida. Kumbhaka är därför pausen mellan full inandning och utandning (antara kumbhaka) eller mellan full utandning och inandning (bahya kumbhaka) I båda dessa fall är andningen uppskjuten och behärskad.

Pranayama är vetenskapen om andning. Det är navet omkring vilket livets hjul roterar. ”Såsom lejon, elefanter och tigrar tämjs mycket långsamt och försiktigt, så borde prana läras att kontrolleras i stadier i enlighet med personens förmåga och fysiska begränsningar. Annars dödar den utövaren”, varnar Hatha Yoga Pradipika(kap.II vers 16).

En yogis liv mäts inte i antalet dagar utan i antalet andetag. Därför använder han sig av de rätta rytmiska reglerna för djupandning. Dessa rytmiska regler stärker andningssystemet, lugnar nervsystemet och minskar begär. När begären minskar blir tanken fri, och det blir lättare att koncentrera sig. Med felaktig tillämpning av pranayama kan eleven få olika besvär med andningen som hicka, andningssvårigheter, astma, hosta, halskatarr, värk i huvudet, ögonen och öronen samt nervirritationer. Lär dig tekniken ordentligt innan du praktiserar kumbhaka!

Som en eld som flammar upp när vinden blåser bort askan som täcker den, så lyser den gudomliga elden inuti kroppen i all sin prakt när askan av begär skingras av övningar av pranayama.

Teknik och effekter av Pranayama
Teknik

 1. Sitt i någon bekväm ställning som Pradmasama, Siddhasana eller Virasana.
 2. Håll ryggen upprätt och styv. Sänk huvudet mot halsen. Vila hakan i hålrummet mellan nyckelbenen precis ovanför bröstbenet. (Jalandhara Bandha)
 3. Sträck armarma rakt ut och vila baksidan av handlederna på knäna. För ihop toppen av pekfingrarna med toppen av tummarna, håll de andra fingrarna raka. (Den här gesten eller handställningen kallas Jnana Mudra, symbolen för kunskap. Pekfingret symboliserar den individuella själen och tummen den universella. Föreningen av de två symboliserar kunskap.)
 4. Slut ögonen och blicka inåt.
 5. Gör en fullständig utandning.
 6. Nu börjar Ujjayimetoden av andning.
 7. Ta ett långt, djupt och stadigt andetag genom båda näsborrarna. Inandningen känns i gomtaket och åstadkommer ett väsande ljud (sa). Ljudet ska höras.
 8. Fyll lungorna till brädden. Var uppmärksam så att buken inte fylls vid inandningen.(Var uppmärksam på det vid alla typer av Pranayama.) Fyllandet av lungorna kallas puraka (inandning).
 9. Hela bukområdet från könsorganen upp till bröstbenet ska dras inåt mot ryggraden.
 10. Håll andan i 1-2 sekunder. Detta kvarhållande av andan kallas antara kumbahaka. Observera Mula Bandha (=området mellan anus och scrotum), dra ihop nedre delen av kroppen mot ryggraden.
 11. Andas ut långsamt, djupt och stadigt tills lungorna är fullständigt tömda. När du påbörjar utandningen se till att buken fortfarande är hopdragen. Efter 2-3 sekunder av utandning låt diafragman slappna av långsamt och stegvis. Under utandningen ska flödet av utrusande luft kännas i gomtaket. Flödet av luft i gommen ska göra ett aspirerande ljud (ha). Utandningen kallas rechaka.
 12. Vänta en sekund innan du påbörjar ett nytt andetag. Vänteperioden kallas bahya kumbhaka.
 13. Förloppet från nr 7-12 fullbordar en cykel av Ujjayi Pranayama.
 14. Upprepa cyklerna i fem till tio minuter med slutna ögon.
 15. Ligg på golvet i Savasana.
 16. Ujjayi Pranayama kan göras utan Jalandhara Bandha t.o.m. när man promenerar eller ligger. Det är den enda pranayamaövning som kan göras vilken tid som helst på dygnet.

 

Effekter
Den här typen av pranayamaövning luftar lungorna, tar bort slem, ger uthållighet, lugnar nerverna och stärker hela kroppen. Ujjayi utan kumbhaka som görs i en tillbakalutad ställning är utmärkt för personer som lider av högt blodtryck eller hjärtproblem.

Källa: Light on Yoga, författare: B.K.S. Iyengar, tryckår: 1979, översättare: Dagmar Månsson